Bilgi Güvenliği Politikası

Yaşar Topluluğunun bir üyesi olan, Yaşar Dış Ticaret A.Ş. olarak uluslararası pazarlarda tabii olduğu yasal gereklilikler, kalite yönetim sistemi  ve bilgi güvenliği yönetim sistemi gereklerini iş süreçleri ile uyumlu bir şekilde yöneterek müşteri istek ve beklentilerini karşılayan dış ticaret hizmeti sunmayı ana hedefi olarak belirlemiştir.

Hizmet verilen şirket ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi ve bilgi teknolojileri varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu hedef doğrultusunda;

  • Şirket güvenilirliğini ve kurumsal imajını korumayı,
  • Bilgi varlıklarının gereken seviyede güvenilirliğini sağlamak amacıyla çalışanların farkındalık düzeyini ve sistem bilincini oluşturmayı,
  • İç ve dış paylaşımlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı, tüm iş süreçlerinin risklerini değerlendirmeyi, olası riskler karşısında etkin iletişim sistemleri geliştirmeyi,
  • Bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliğini korumayı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini, şirket kültürünün bir parçası olarak görerek, sürekli iyileştirilmesini daimi bir hedef olarak sağlamayı, taahhüt eder.


Dış Ticaret Başkan Yardımcısı
Cüneyt BAŞBAKKAL